Vårens viktiga datum (uppdaterad)

Fackavdelningens styrelse sammanträder 15.2, 8.3, 10.4, 3.5 och 7.6. Ifall du har ett ärende som du vill att vi tar upp, ta kontakt i god tid i förväg -mötenas föredragningslistor skickas till styrelsen senast en vecka före mötesdatumet.

Vårens medlemskväll är bokad till 11.4 (på Arkipelag) och vårmötet till 4.5. Mer info kommer senare.