Organisationsemblem och medlemsmärke

tehy_pysty_rgb_id_1505 Tehys organisationsemblem består av ett märke och en logo. Det ursprungliga emblemet har planerats av konstnären Tuija Kuparinen. Organisationsemblemet förnyades våren 2003. I märket ”de hjälpande händerna”  gjorde man då endast smärre förändringar. Det symboliserar värmen i tehyiternas arbete.

År 1987 fick Tehy ett medlemsmärke där emblemet ”de hjälpande händerna” avbildas i rött på vit botten. Märket är i silver med emaljerad yta. Märket är ett tecken på samhörighet och ges vid inskrivning eller vid medlemsmöten. Tehys samarbetsmedlemmar har sina egna medlemsmärken.