Styrelsen

Styrelsen 2023-25 består av följande personer:

Ordförande Pirjo Åkerblom

Jaana Kumpula, vice ordförande

Gudrun Gudmundsen

Katinka Holmström, även förtroendeman

Erica Norell-Eriksson

Åsa Larson

Gerd Vikström

Anne-Sophie Juslin

Kicki Söderqvist

Suppleanter:

Stina Moberg-Danielsson

Pia Qvarfordt

Marlene Karlsson

Mikaela Sjöholm