Verksamhetsledare

Jag heter Erkki Santamala och är verksamhetsledare för Tehy Åland. Jag har jobbat här sedan 2016.

Jag är på kansliet alla tisdagar, i övrigt jobbar jag mycket på distans. Vill du komma och träffa mig  så är det bäst att komma överens om en tid på förhand. Du når mig via fackavdelningens e-post tehy@aland.net eller per telefon 040 754 1849.

Jag deltar i förhandlingar om landskapsregeringes kollektivavtal, ger allehanda medlemsrådgivning  och stöder styrelsen i dess arbete för ett bättre arbetsliv för sina medlemmar här på Åland. Jag är sekreterare för fackavdelningens styrelse så alla sorts initiativ som riktas till styrelsen kan lämnas in via mig.

Jag har tidigare jobbat som journalist både i riket och på Åland. Senast var jag fotograf på Nya Åland. Jag har också varit huvudförtroendeman och fullmäktigemedlem i Finlands Journalistförbund. Till min utbildning är jag politices magister från Åbo Akademi. Jag bor i Lumparland sedan år 2002, och gillar sjöliv och naturfoto. Om du vill se mina naturbilder, har jag en egen hemsida här.

Om du har frågor, önskemål och åsikter om arbetslivet så träffar jag dig gärna!

Erkki