Studerande

De som studerar för sin första hälsovårds- eller hälso- och socialvårdsexamen kan ansluta sig som studerandemedlemmar till Tehy via Tehys studerandeförening.

Fackavdelningen har tutorträffar med vårdstuderanden på Åland. Då kan studeranden lämna sina kontaktuppgifter till våra tutorer, så får man kallelse till medlemskvällarna.

De som studerar för sin andra examen ansluter sig till fackavdelningen.

De som fortbildar sig förblir medlemmar i sin fackavdelning efter att ha meddelat om studierna.

De som går en utbildning betalar ingen medlemsavgift så länge de bedriver heltidsstudier. Även sommarlovet är befriat från medlemsavgift om man fortsätter studera följande höst.