Tehy Åland på facebook

Vi har en ny fb-sida för våra medlemmar på Åland. Om du är studerandemedlem eller har gått i pension från fackavdelningen godkänner vi dig också som medlem.

Sidan är hemlig och man blir inbjuden av någon i gruppen och godkänns efter kontroll av ditt medlemskap. Sidan heter Tehy Åland 919. Bjud in dina vänner som inte ännu är med i gruppen men som skulle kunna vara det.