Bli medlem

 

En anslutningsblankett på svenska finns här. 

Om du vill ansluta som studerandemedlem, använd denna blankett.

Blanketten för medlemsansökan kan du även få av fackavdelningens förtroendevalda (på ÅHS) och på fackavdelningens kansli.

Genom att ansluta dig till Tehys fackavdelning fattar du beslut om att gå med och bevaka intressena för yrkespersoner med utbildning i hälso- och socialvård. Vi tehyiter vill göra ett gott arbete och få en god lön för det. Vi förutsätter att man ger vårt arbete tillräckliga funktionsmöjligheter och att våra arbetsförhållanden görs hälsosamma och trygga. Vi anser det viktigt att hälso- och socialvården samt utbildningen inom branschen utvecklas på ett förnuftigt sätt och att vi med vår sakkunskap är med i detta utvecklingsarbete.

Kom med dina egna idéer och ge av dina krafter till din fackavdelning. Tehy behöver dig, liksom du behöver fackavdelningen i ditt arbete.

Det beror på dig vad Tehy är och vad vi åstadkommer, kom alltså med och agera och påverka!
Fackavdelningen väntar på dig.

Fackavdelningen förenar tehyiterna på Åland. I fackavdelningen arbetar vi för bättre anställningsvillkor för dig som medlem genom att förhandla och avtala med och göra framställningar till din arbetsgivare.

Vi är många, vi blir hörda och vi åstadkommer mycket när vi agerar tillsammans. Delta i din fackavdelnings möten. Det kräver tid, men är givande och vidgar kunskaperna. Vid gemensamma evenemang blir du bekant med nya saker och får ny information. Under trevliga och avspända utflykter får du också nya vänner i en likasinnad grupp.

När du går med i fackavdelningen börjar du känna dig som en tehyit!

Blanketten för medlemsansökan kan du även få av fackavdelningens förtroendevalda (på ÅHS) och på fackavdelningens kansli.

Välkommen som medlem!