Förbundet

Förbundet

Tehy är en intresseorganisation för yrkespersoner med utbildning inom hälso- och socialvård. Syftet med Tehys verksamhet är att sammanföra personer med en examen inom hälsovården eller hälso- och socialvården samt personer som studerar till en sådan examen i en gemensam organisation. Tehy fungerar som deras ekonomiska och fackliga intresseorganisation och främjar deras inbördes samhörighet.

Tehy bevakar och förstärker sina fackavdelningsmedlemmars ekonomiska ställning och anställningsvillkor samt deras professionella, sociala och juridiska intressen. Tehy arbetar för att utveckla arbetsförhållandena och deltar i utvecklandet av utbildningen, yrkesfärdigheten och hälso- och socialvården.

Vill du läsa mera om Tehy? Se här