Om

Fackavdelningen

Fackavdelningens officiella namn är Tehys fackavdelning på Åland r.f. Vi hör till förbundet Tehy r.f., som presenteras nedan. Alla fackavdelningar har ett nummer. Vår fackavdelning har nummer 919.

Fackavdelningen har för närvarande drygt 450 medlemmar. Medlemmarna arbetar vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, eller inom den kommunala respektive privata hälso- och sjukvården eller omsorgen på Åland.

Fackavdelningen bildades år 1981 som en underavdelning till Tjänstemannaorganisationer på Åland, TCÅ r.f. Efter ett missnöje med hur TCÅ bevakade medlemmarnas intressen i avtalsförhandlingarna med arbetsgivaren landskapsregeringen, bröt sig fackavdelningen ur TCÅ våren 2003. Fackavdelningen begärde därefter att själv få förhandla och ingå avtal om medlemmarnas anställningsvillkor med landskapsregeringen. Landskapsregeringen sade dock nej till den här begäran.

Fackavdelningen varslade då om strejk bland sina medlemmar vid ÅHS. Strejken inleddes den 2 juni samma år och pågick över sommaren fram till den 17 september, då bägge parter antog ett medlingsförslag, som dels gav fackavdelningen den begärda förhandlings- och avtalsrätten, dels medförde en extra löneförhöjning för alla vårdanställda vid ÅHS.

Som en följd av den nya rollen som en av avtalsparterna och de krav som den ställer på en egen, självständig beredning av förhandlingsfrågor med mera inrättade fackavdelningen i februari 2005 ett eget kansli. En organisationssekreterare anställdes på deltid. 2013 gick vår trogne organisationssekreterare, Jörgen Erlund, i pension. I samma veva flyttade även kansliet till Fabriksgatan 4. En ny organisationssekreterare, Sara Karlman, anställdes.

Efter Sara har Inge-May Juslenius (2015-16) och Erkki Santamala (2016-) arbetat för fackavdelningen. Titeln har ändrats till verksamhetsledare. År 2018 flyttade fackavdelningens kontor till GE-huset på Norra Esplanadgatan i Mariehamn.