Tehy lyfter vård och omsorg i fokus i de åländska valen 2023

Tehy Åland vill lyfta vård och omsorg i fokus i de åländska lagtings- och kommunalvalen. Alla partier fick skicka en av sina kandidater till en videointervju och svara på fem frågor.  Kandidaterna fick inte bekanta sig med frågorna i förväg.

Vi hoppas att intervjuerna ger våra medlemmar och andra väljare en uppfattning om hur kunniga och beredda kandidaterna är att svara på spontana frågor. Å andra sidan fattas det sällan beslut i politiken på ad hoc-basis.
Därför har vi också bett partierna svara på samma frågor skriftligen, för att de kan lyfta fram sina mer långsiktiga tankar om hur vård och omsorg borde utvecklas i framtiden.

Klicka här för att komma till de skriftliga frågorna!

De filmade intervjuerna har publicerats på Facebooksidan Tehy Åland. Tyvärr stöder vår hemsida inte filmade inlägg. Intervjuerna gjordes av Anne-Sophie Juslin som är styrelseledamot och förtroendeman på ÅHS för Tehy Åland. Hon syns längst till vänster på bildcollaget ovan. Politikerna är från vänster Camilla Andersson (HII), Marcus Måtar (Obs), Nina Fellman (Soc), Peggy Eriksson (ÅF), Pernilla Söderlund (Lib), Veronica Thörnroos (C) och Wille Valve (MSÅ).

Också Jannik Svensson som kandiderar i lagtingsval utanför partierna fick möjlighet att delta men har inte gjort det.

Du kan se på filmade intervjuer genom att klicka på namnen:

Camilla Andersson, Hållbart initiativ

Marcus Måtar, Obunden samling

Nina Fellman, Ålands socialdemokrater

Peggy Eriksson, Ålands framtid

Pernilla Söderlund, Liberalerna på Åland

Veronica Thörnroos, Åländsk center

Wille Valve, Moderat samling för Åland