Historia

Tehysamarbetet fick sin början år 1968 med en hälsovårdsstrejk,  i vilken fyra av de yrkesgrupper som nu hör till Tehy deltog. När tjänstekollektivavtalssystemet skapades inledde de till Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund TOC anslutna organisationerna i hälsovården ett samarbete som man började kalla Tehy (en förkortning).

I januari 1980 undertecknade sex av TOC:s sju hälsovårdsorganisationer ett avtal om ett nytt gemensamt förbund. Tehy-tidningen började ges ut i början av år 1981. Samma år grundades Tehys fackavdelningar.

Hälsovårdens fackorganisation Tehys grundande möte hölls i juni 1982. Röntgenskötarna anslöt sig till Tehy 1984. År 1986 kom medikalvaktmästarna och ambulansförarna med och år 1990 sinnesjukvårdarna och mentalvårdarna.

År 1997 blev organisationens officiella namn Tehy rf. (tidigare Hälso- och socialvårdens fackorganisation Tehy rf.).

Tehys grundande organisationer verkar i Tehy som yrkesideella samarbetsmedlemmar.