Kommunbranschens fackliga skolningar

Enligt avtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

För året 2017 är Tehys följande svenskspråkiga skolningar godkända för kommunanställda:

KoHo/Tehy Vasa 5.–6.4. Svensk skolning

KoHo/Tehy Helsingfors 12.–13.9. Svensk skolning

KoHo/Tehy Helsingfors 29.–30.11. Verkostokohtaiset neuvottelupäivät, svensk skolning

Motsvarande skolningsutbud på finska är digert och kan läsas här.

Mer info om skolningarnas innehåll hittar du på tehy.fi, skolningssidorna och anmälning kräver inloggning som medlem.