Tehys kontor är på semester till 3.1.2017. I akuta fall kan du kontakta ÅHS förtroendemän, tehy@ahs.ax. Förtroendemännens källarkontor på ÅHS är bemannad 28.12. Tack för det gångna året!