Höstmöte valde ny styrelse

Efter höstmötet hölls lotteri. Leena Pokela lyfter en lott från Cecilia Ekholm.

Tehy på Åland hade höstmöte 8. december på Kyrkby högstadieskola, med Cecilia Ekholm som ordförande. Drygt 50 medlemmar närvarade vid mötet.

Mötet valde Carita Karlsson från Lemland till ordförande för treårsperioden 2017-19. Karlsson har varit medlem i Tehy sedan 1993 och jobbar som avdelningsskötare på ÅHS ögonpoliklinik.

Carita Karlsson.

Till styrelsen valdes Ulrika Clemes, Gudrun Gudmundsen, Katinka Holmström, Jaana Kumpula (ny), Pirjo Åkerblom, Yvonne Skaglund och Hannu Maaranen (ny). En till styrelseledamot väljs på nästa vårmöte.

Till suppleanter valdes 1) Erica Norell-Eriksson, 2) Mikael Eriksson (ny), 3) Ulrika Karlsson (ny) och 4) Nina Erikslund. Suppleanter är inte personliga utan kallas vid behov till möten enligt nummerordningen.

På mötet godkändes föreningens budget och verksamhetsplan för nästa år. Verksamhetsplanen kan du läsa här.