Kandidater nominerade till Tehy Ålands r.f: styrelse 2017-2019

Tehy på Åland rf:s valnämd föreslår följande kandidater till föreningens styrelse 2017-19:

Ordförande: Carita Karlsson

Styrelsemedlemmar                                                                              Suppleanter 

1. Linda Budd                                                                           1. Erica Norell-Eriksson

2. Ulrika Clemes                                                                       2. Mikael Eriksson

3. Gudrun Gudmundsen                                                           3. Ulrika Karlsson

4. Katinka Holmström                                                              4. Nina Erikslund

5. Jaana Kumpula

6. Pirjo Åkerblom

7.Yvonne Skaglund

8. Hannu Maaranen