Kompletterad: Tehy utlyser förbud mot övertid och byte av arbetsskift

Tehy har utlyst ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift för hela sin medlemskår. Förbudet gäller inte tehyiter i tjänsteförhållande (på Åland ÅHS och en del av kommunal vårdpersonal). 

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller från onsdagen den 26 september 2018 kl. 6.00 till fredagen den 28 september 2018 kl. 23.59.

Med åtgärden protesteras mot riksregeringens proposition om att försämra anställningsskyddet i företag som sysselsätter högst 20 personer. Det är fråga om en politisk åsiktsyttring. Mer information om bakgrunden till förbudet finns i Tehys meddelande till media och (på finska) på www.tehy.fi/ylityokielto.

Vad innebär förbudet mot övertid och byte av arbetsskift? 

Medan förbudet mot övertid och byte av arbetsskift pågår arbetar man som vanligt enligt de på förhand planerade förteckningarna över arbetsskift men arbetar inte övertid eller byter arbetsskift på arbetsgivarens initiativ. Tehyiterna kan inte förpliktas till att arbeta övertid som skyddsarbete eller nödfallsarbete eller förpliktas till att byta arbetsskift på basis av skyddsarbete.

Medlemskapet i Tehy skyddar och förpliktar 

Stridsåtgärden är laglig eftersom den inte riktas mot de gällande kollektivavtalen eller anställningsvillkoren. Tehy bär ansvaret för att stridsåtgärden är lagenlig. Deltagande i stödåtgärder får inte orsaka påföljder för enskilda medlemmar. Medlemmen ska följa förbundets beslut.

Följ med Tehys information

Aktuell information finns (på finska) på www.tehy.fi/ylityokielto samt i Tehys kanaler i sociala medier. På webbplatsen har samlats vanliga frågor och svar angående förbudet mot övertid och byte av arbetsskift. Läs noggrant igenom dem. Vid behov kan du också vända dig till din fackavdelning och de förtroendevalda.