Frågor och svar om vaccinering av vårdpersonal

Rikets Tehys hemsida har ett omfattande infopaket på svenska om vårdpersonalens vaccineringar efter att lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft. Läs mer här!

Tehy rekommenderar att de som arbetar inom hälsovården tar de vaccin som rekommenderas av de finländska hälsovårdsmyndigheterna, och som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna förhindrar spridning av sjukdomar och främjar förutom personalens egen hälsa även patientsäkerheten.