Strejk i sex sjukvårdsdistrikt

Tehy och Super har inlett en strejk i riket idag. Strejken pågår i sex sjukvårdsdistrikt, bland annat i Egentliga Finland och Helsingfors-Nyland (HUS). Strejken pågår i två veckor och berör 26 000 vårdanställda.

Just ny finns det mycket knappt med info om strejken på svenska i Tehys kanaler. Tyvärr har en del av våra medlemmar, åtminstone kommunalt anställda, fått sms och mejl enbart på finska, jag har skickat feedback om det. På Åland fortsätter vårdpersonalen att arbeta som vanligt. Strejken riktar sig mot rikets sote-avtal och på den åländska offentliga sektorn gäller egna kollektivavtal.

Om vårdstrejken i Finland inte leder till resultat utvidgas den till totalt 13 sjukvårdsdistrikt och ca 40 000 vårdanställda om två veckor. Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal pågår under ledning av riksförlikningsmannen. Strejkledningen har beviljat skyddsarbete men i mycket mindre omfattning än vad arbetsgivarsidan hade hoppats på. Det pågår en diskussion i riksdagen ifall strejken borde begränsas med lagstiftning.

Vid sidan av strejken har Tehy och Super utlyst en blockad mot övertidsarbete och skiftesbyten som gäller all kommunal vårdpersonal i riket (men alltså inte Åland).

Klicka här för att se Svenska Yles nyheter om strejken.