Trevlig Påsk!

Så här såg strejkklädseln ut vid Tehys strejk på Åland 2014. Styrelsen för Tehys fackavdelning på Åland r.f. vill med bilden ge sitt fulla understöd för den pågående strejken i riket och önska alla en Glad Påsk! På bilden från vänster Katinka Holmström, Erica Norell-Eriksson, Åsa Larson, Jaana Kumpula och Pirjo Åkerblom.

Kontoret håller stängt över påsken och är bemannat igen på onsdag 20.4. Nästa styrelsemöte äger rum 17.5, ta kontakt senast en vecka innan om du har förslag till styrelsen.