Semesterpenning eller ledighet?

Diskussionen om att omvandla semesterpenning till ledig tid har igen flammat upp. Omvandlingen 2017 för ÅHS:s del regleras i ett nytt skilt kollektivavtal som undertecknades i samband med konkurrenskraftsavtalet. Tehys fackavdelning är inte part i detta avtal. Det gäller endast FOA-Å:s, TCÅ:s och ÅTFC:s medlemmar (och icke-fackanslutna landskapsanställda).

Fullmäktige i rikets Tehy har nämligen tidigare bestämt att medlemmar inte ska omvandla semesterpenning till ledighet. Frågan var mycket på tapeten redan för ett år sedan, våren 2016. Då fick vi uttryckligen besked från Tehy r.f. att fullmäktiges beslut är bindande.

Som en lokalavdelning till Tehy kan vi inte avvika från beslutet, läget är annat för tidigare nämnda åländska tjänstemannaorganisationerna. Vår finansiering är helt beroende på centralorganisationen. Men, vi finns ju till för att bevaka våra åländska medlemmars intressen, så en signal till rikets Tehy har skickats om ifall ett nytt fullmäktigebeslut med ökad valfrihet kunde tas.

På Tehy rf:s hemsida argumenterar förhandlingschefen Riikka Rapinoja att semesterpenningen ska det inte förhandlas om så här.

Utgångsläget är att man jobbar i en låglönebransch som dock -åtminstone för offentligt anställda- bjuder hyfsade ledigheter redan i sig. Det är främmande för en fackförening att med flit gå med på sänkt lön, hela vår verksamhet strävar ju åt det motsatta hållet. Och att ta hela semesterpenningen som extra ledighet sänker årslönen upp till sex procent.

Semesterpenning ser ut som ett extra lönetillägg, som det kanske var nån gång på 70-talet när begreppet introducerades, men den ska nog i dagens värld ses som en del av normala årslönen. Den kan bra jämföras med Ålandstillägget som redan är en fast del av lönen inom kommunala sektorn. Alla fackföreningar som förhandlar med landskapsregeringen har som ett gemensamt mål att åstadkomma detta också i LR:s kollektivavtal.

I riket har Tehys lokalföreningar rätt omfattande befogenheter att förhandla med sina kommunala arbetsgivare. Kollektivavtalet fastställer ändå grunden för löner och löneförhöjningar: man kan lokalt förhandla om förbättringar, men inte om att sänka löner. Inga omvandlingar där heller således.

Jag själv har jobbat tidigare i tidningsbranschen där finska Journalistförbundet och branschens kollektivavtal har sedan länge haft en liberal inställning i frågan. Jag har också upplevt beslutets nackdelar: när en arbetsgivare hamnar i ekonomiska trångmål, tas semesterpenningen först upp på bordet. Antingen ledig tid eller sen avstår ni delvis eller helt utan kompensation (jo, i detta kollektivavtal är det också möjligt).

Och när åren går, börjar arbetsgivaren ”lita på att personalen ställer upp”. Ju mindre arbetsgivare och ju färre anställda, desto svårare blir det att säga emot.

Risken är stor att också ÅHS eller kommunerna som ständigt dras med sparkrav börjar budgetera efter lägre lönekostnader och möjligheten till omvandling blir ett praxis. Omvandlingen ger också en signal att lönen är sist och slutligen inte så viktig/verksamheten kräver kanske inte allas närvaro. Kan man rulla verksamheten med mindre personal en del av året går det kanske permanent?

Våra medlemmar jobbar också på verksamheter som håller stängt på sommaren, t.ex. skolor, så att semestern inte täcker hela perioden. Omvandligsledigheten kan ses som en smidig lösning för att jämka verksamhetstider, men det behöver inte ske på tjänsteinnehavarens bekostnad. Grundregeln är att det är arbetsgivarens skyldighet att erbjuda en uppgift som motsvarar din kompetens och utbildning för den återstående tiden.

Ett alternativ att få mer ledig tid är att ta tjänstledigt utan lön. Denna möjlighet har lyfts också från arbetsgivarsidan som lösning för missnöjda tehyiters del. Nackdelen med tjänstledighet är att man inte förtjänar in semester eller erfarenhetstillägg under ledighetsperioden. Dessa ”förmåner” har man kvar vid semesterpenningsledighet. Från Tehys medlemsavgift får man rabatt med tjänstledighet, bara man kommer ihåg att meddela datumen till medlemsregistret.

Båda sätten att ta mer ledigt minskar på den blivande pensionen: den räknas på den utbetalda lönesumman oberoende av antalet lediga dagar.

Innan ni börjar skriva er ut från fackavdelningen, läs detta och tänk en gång till. Ju flera vi är, desto starkare är vi. Dessutom är det juridiskt så att fast man skriver ut sig från en fackförening är man bunden av gällande avtal tills avtalsperioden tar slut.