Kommunala avtalet

Konkurrenskraftsavtalet för de åländska kommuner finns nu som cirkulär med bilagor på kommunala avtalsdelegationens hemsida. Avtalet är i det stora hela likadant som för landskapsanställda, men träder i kraft först i början av mars.