Kommunala övertidsblockaden berör inte Åland

Tehy i Finland har på söndag utfärdat övertidsblockad på den kommunala sektorn. Blockaden börjar 6.2 kl 7 på morgonen och berör ca. 130 000 anställda inom social- och hälsovårdsbranschen.

Det råder också förbud mot skiftesbyten, dvs. man jobbar endast enligt turlista. Med i blockaden är Super, som Tehy förhandlar tillsammans med mot kommunarbetsgivarna KT.

Dessa åtgärder berör inte Åland, varken hos landskapet eller kommunerna, här förhandlas det skilt. Angående övertidsblockaden på privata sektorn (färsk info på finska här ) återkommer jag när nytt info finns.