Övertidsblockad över på privata sektorn

Kollektivavtalen för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen och Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS upphörde att gälla 31.1.

Uppdatering: parterna har nått en förhandlingsresultat och övertidsblockaden upphör vecka 9.

I förhandlingarna strävar organisationerna efter betydande löneförhöjningar. Dessutom vill man begränsa användningen av nollavtal samt förbättra reglerna för arbetstid och lönesättning. Inom den privata socialservicebranschen strävar man också efter ett löneprogram som ska jämna ut löneskillnaden i förhållande till lönerna inom kommunerna. Eftersom de centrala målen inte har gått framåt i tillräcklig grad i förhandlingarna utlyser Tehy, Tjänstemannaförbundet ERTO rf, Finlands och SuPer ett förbud mot övertid och skiftesbyten som gäller på alla arbetsplatser som omfattas av avtalen i fråga.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten träder i kraft torsdagen den 8 februari kl. 7. Under förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten kommer ERTOs, SuPers och Tehys medlemmar inte att arbeta övertid eller byta skiften. I övrigt kommer fackförbundens medlemmar att sköta sina arbetsskiften normalt.

Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten är en laglig arbetskonfliktåtgärd. Totalt nästan 100 000 personer arbetar inom denna bransch.

Kollektivavtalet för den privata social- och hälsoservicebranschen tillämpas bland annat på arbete på läkarcentraler, inom företagsvården och munhälsovården, inom äldrevården och småbarnspedagogiken samt arbete med rehabiliteringspatienter inom mentalvården och ungdomar.

ERTO, SuPer och Tehy bildar tillsammans en förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen som förhandlar om kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.