Ersättningar för resekostnader 2018

De fackliga avtalsparterna har en överenskommelse om resekostnadsersättningar för 2018 med Ålands landskapsregering.

För en tjänsteresa med egen bil ersätts 42 cent per kilometer (tidigare 41), för motorbåt med högst 50hk 74 cent/km (73), över 50hk 107 cent/km (106) och för snöskoter 102 cent/km (101).

Fullt dagtraktamente höjs till 42 euro (41). Resten av ersättningsbeloppen kan läsas i allmänna tjänstekollektivavtalets kapitel 6 här.   Ändringar finns i övrigt endast i dagtraktamenten för utlandsresor som varierat landsvis enligt tabellen i avtalet. De nya siffrorna är identiska med finska statens avtal.