Tehys kansli håller stängt 23.12-2.1. Jag är åter vid datorn onsdag 3.1. I brådskande ärenden, kontakta fortroendeman@ahs. ax -God Jul och Gott Nytt År!

Fackavdelningen har nästa styrelsemöte 10.1, och ärenden dit ska mejlas till tehy@aland.net senast en vecka före. Därpåföljande möte hålls 14.2, deadline 7.12.