Permittering: svar till ofta ställda frågor

Det har kommit en ny lag om permitteringar pga. coronakrisen. Den är i kraft 1.4-30.6. Varseltiden för permitteringar är nu fem dagar istället för 14 tidigare.

I praktiken: om din arbetsgivare vill börja förhandla om permitteringar idag (2.4) , finns det först fem obligatoriska dagar för förhandlingar.  Varslet kan tidigast ges ti 7.4. Därefter har du rätt till lön under fem dagar, till 12.4. Därefter börjar permitteringstiden.

En bra ny sak är att i början av permitteringstiden finns inte längre fem sk. karensdagar, arbetslöshetsersättningen/understödet börjar tjänas in från permitteringens dag 1.

Nya lagen finns på svenska här: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_26+2020.aspx

I permitteringsmeddelandet ska det stå:

-när permittering börjar och dess uppskattad längd (oftast går det inte att säga ett exakt datum, arbetsgivaren kan inte veta, men permittering kan göras för max 90 dagar per gång)

-vad är orsaken till permitteringen

Det är viktigt att man får detta på papper för fortsättningen! Nämligen, så fort man har fått meddelandet, ska man kontakta Ams och bifoga en kopia. Ams ska kontaktas senast första dagen man är permitterad men det kan man alltså göra redan i förväg, desto snabbare får du ett beslut. Tehyiter som har varit medlemmar i A-kassan minst 26 veckor, ett halvt år, har rätt till inkomstrelaterad dagpenning från Tehys A-kassa men först behövs ett beslut från Ams.

Alltid när det talas om TE-centraler på finska sidor så är det Ams som menas här på Åland. Ams har stängt sin kundmottagning pga viruset men läs här hur man tar kontakt: https://www.ams.ax/om-du-blir-permitterad

Ersättningen som man får från A-kassan är ca 60% av din vanliga inkomst, mer om detta kan man läsa här på A-kassans hemisida:

https://www.tehytk.fi/sv/arbetsloshet/ansokan-om-dagpenning

Att skicka ansökan till A-kassan ska man göra först när man varit minst två veckor permitterad, pengarna därifrån kommer alltid med eftersläp. Så ett tips kunde vara: försök att leva sparsamt så pengarna inte tar slut innan stödet börjar rulla.

Mer allmän info om permittering har också arbetarskyddet: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/permittering