Lagtingsvalet 2019 närmar sig: är du kandidat?

Är du medlem i Tehys fackavdelning på Åland och ställer upp som kandidat i lagtingsvalet 2019? Styrelsen kan på basis av ansökningar bevilja små bidrag till kampanjkostnader. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före valdagen, den 1 oktober.

Själva valdagen är söndagen den 20 oktober.