Ändring i semesterlag gynnar sjukskrivna

Semesterlagen ändras så att löntagarna tjänar in semester också när de är sjuka eller deltar i medicinsk rehabilitering.

Ändringarna i semesterlagen tryggar arbetstagarnas rätt till fyra veckors avlönad semester, även om de har varit tvungna att vara borta från jobbet på grund av sjukdom eller medicinsk rehabilitering. Dessutom förlängs tiden inom vilken arbetstagarna kan ta ut den semester som har flyttats på grund av arbetsoförmåga. Lagändringen förbättrar i synnerhet de tehyiter som jobbar inom privata sektorn.

Det är EU-lagstiftningen som förutsätter att arbetstagarna ska ha rätt till fyra veckors avlönad semester. De nya bestämmelserna i semesterlagen tillämpas för första gången på semestrarna som tjänas in under det kvalifikationsår som börjar idag, den 1 april 2019.

Arbetstagarna får i fortsättningen extra lediga dagar i de situationer där de inte har tjänat in minst 24 semesterdagar på grund av frånvaro som beror på sjukdom eller medicinsk rehabilitering. För de extra lediga dagarna betalas samma lön som för semestern.