Ingen strejk aktuell på Åland

Tehy och Super har varslat om strejk i riket. Strejkvarslet gäller sex sjukvårdsdistrikt och det kommunala sote-avtalet i Finland. Kommunala avtal slutade att gälla i riket i slutet av februari så just nu råder ett avtalslöst tillstånd.

Strejken planeras att inledas den 1 april. Ursprungligen skulle strejken böra den 18 mars men arbets-och näringsministeriet har bestämt att flytta strejken med två veckor. Också andra fack som Juko och JHL planerar strejker i Finland men dessa berör inte alls Tehys medlemmar. Förhandlingar pågår på riksförlikningsmannens byrå.
På Åland finns ett eget kommunalt arbets- och tjänstekollektivavtal och det fortsätter att gälla till slutet av mars. Det som gäller i Finland gäller alltså inte på Åland om det inte uttryckligen meddelas om annat.
Våra kommunala medlemmar på Åland har tyvärr fått felaktig info via sms från riket – dessutom på finska så alla har inte kunnat läsa meddelandet.