Arbetsvärdering behöver tidtabell

Tehys fackavdelning på Åland vill se ett krafttag från alla avtalsparter  att ro arbetsvärderingsprocessen i hamn.

Det har gått över två år sedan strejken, där grunden för nu pågående arbetsvärdering lades. Processen hade framskridit så långt i april 2016 att arbetsgruppen bestämde sig för att fortsätta och avstå från sanktionsmodellen som bestämdes i förlikningsavtalet. Men då sattes tyvärr ingen ny deadline, eftersom det ansågs att värderingen hinner bli färdig före årsskiftet.

I väntan på värderingen står lönepotterna som överenskoms både för vårdpersonalen och de övriga landskapsanställda odelade. Många tjänstemän har hunnit gå i pension eller söka sig vidare under tiden.

Vi önskar en försäkran från Ålands landskapsregering att arbetsvärderingen fortfarande anses viktig och att landskapsregeringen säkerställer till arbetsgivarsidan  tillräckliga resurser för att arbetet framskrider kontinuerligt och utan dröjsmål.

Vi vill också påminna om att lagen om jämställdhet, jämställdhetsplanerna och landskapets kommande löneutvecklingsprogram förutsätter en lönekartläggning. Lika lön för likvärdigt arbete har blivit en vedertagen politiskt slogan. Men att komma till skott konkret på golvnivån är ännu en bit bort. Vi förväntar oss att givna löften hålls.

Framtidens vård – av vem?

Att ha en personalpolitik som motiverar och stimulerar till en karriärsutveckling är aktuell också med de utmaningar som nu lyfts upp med framtidens vård. Med kronisk läkarbrist är det naturligt att  sjukskötare med en längre erfarenhet inom vården  och genom en behövlig vidareutbildning kan samt kommer att delegeras  nya mera krävande arbetsuppgifter i framtiden.

Det utökade ansvaret och de ökade arbetsuppgifterna ska kombineras med en tillräcklig personalstyrka och löneutveckling. Trots att vårdyrket sedan flere årtionden har haft en egen akademisk disciplin, omvårdnad och vårdpersonalen har blivit anställd att vårda patienter, upplever våra medlemmar alltför ofta att de i sitt arbete betraktas  som mammor som vid sidan av sitt vårdarbete, förväntas lära sig och fixa en massa annat som ingen annan gör. Detta är varken bra personal- eller jämställdhetspolicy.

Litet besvikna fick vi konstatera att de som är sakkunniga i vården verkar i stort sett ha förbisetts när upplägget för vårens vårdseminarier har bestämts. Helikopterperspektiv kan öppna upp nya vinklar, men man tycks ha fastnat alltför mycket vid organisationer och läkarrekrytering i detta fall.

Det gedigna ledarskapet samt den obligatoriska ledarskapsutbildningen för vårdledare förbigicks utan större notice.

För att nämna en hotbild från vår verklighet, c. 80% av dagens vårdstuderande på Åland som våra tutorer möter vid studerandeträffar tänker flytta till Sverige, lockade av bättre löner, inskolningsmöjligheter och vidareutbildningförmåner.

Mariehamn, 21.2.2017

Styrelsen för Tehys fackavdelning på Åland