ÅHS ordnar arbetarskyddsval i höst för perioden 2020-2023

God hälsa i arbetslivet är en av vår tids stora frågor. Ohälsa och sjukfrånvaro kostar stora summor – både på det personliga och det organisatoriska planet. Arbetsmiljöarbete blir allt viktigare för att säkra en hälsosam arbetsmiljö och skapa förutsättningar för att individen och organisationen uppnår sin fulla potential.

Arbetarskyddets verksamhet regleras i lag och avtal. Som arbetarskyddsfullmäktig företräder du arbetstagarna inom hela ÅHS och samarbetar bl.a. med arbetsgivaren, säkerhets- och arbetarskyddschefen, företagshälsovården, personalrepresentanter samt andra aktörer inom arbetarskyddet. Inomhusmiljön och frågor kring den psykosociala arbetsmiljön ger mycket jobb. Till uppgifterna hör att arbetarskyddsfullmäktige bl.a.

  • bekantar sig med arbetsförhållandena på arbetsplatserna genom besök samt att delta i utredningar och bedömningar
  • är bekant med lagstiftningen om arbetarskyddet och tillsynen av denna
  • deltar i ärenden, utveckling samt uppföljning av arbetsplatsens frågor som rör arbetarskydd och arbetshälsa
  • deltar i att arbetet med att utarbeta gemensamma principer och spelregler för arbetsplatsen
Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att få sådan utbildning som uppdraget förutsätter. Tidsanvändning för uppdraget är 60% av heltid.
 

Vill DU fortsätta utveckla säkerheten, sundheten och arbetshälsan inom ÅHS?