Läget vid ÅHS

Torsdagen den 20 november 2014 kl 14 gick Tehymedlemmarna vid ÅHS ut i strejk. Det var med stor sorg och besvikelse som Tehymedlemmarna inledde strejken. Alla Tehymedlemmar hade hoppats att landskapsregeringen skulle vilja nå en överenskommelse så att en strejk skulle kunna undvikas.

Landskapsregeringen avböjde länge att överhuvudtaget diskutera vårdpersonalens löner med Tehy. Landskapsförhandlarna ifrågasatte inte Tehys bedömning att vårdpersonalen är underbetald i jämförelse med manligt dominerade yrkesgrupper, men framförde att det skulle bli för dyrt att höja vårdlönerna.

Torsdagen den 27 november lade riksförlikningsmannen fram ett förlikningsförslag som landskapsregeringen tyckte var bra. Det innefattade löneförhöjningar som uppgick till ungefär en åttondel av vad Tehy hade yrkat, vilket skulle kunna utbetalas inom ramen för den befintliga budgeten vid ÅHS. Tehy valde att tacka nej till förslaget, eftersom vi ansåg att det var ett alldeles för litet steg mot jämställda löner. Vi förstår att det inte går att uppnå lika lön för likvärdigt arbete genast, men nu när det gått 51 år efter att Finland ratificerat ILOs likalönekonvention tycker vi ändå att det skulle vara möjligt att nå lite längre än vad landskapsregeringen var villig till i torsdag.

Tehy hoppas att förhandlingarna snart återupptas, så att landskapsregeringen och Tehy ska kunna uppnå en förlikning som bidrar till att det tas ett större steg mot jämställda löner inom landskapsförvaltningen.

Landskapsregeringen har visat ett begränsat intresse för att diskutera lönejämställdhet – däremot har landskapets intresse varit stort för att diskutera skyddsarbete utöver vad landskapslagen om tjänstekollektivavtal kräver. Tehys ståndpunkt är att ÅHS har möjlighet att ordna vård, som förhindrar fara för liv och hälsa, genom att skicka bort patienter, genom att anlita bemanningsföretag, genom att låta läkare och övrig personal vid ÅHS utföra lagstadgat skyddsarbete samt genom att ta hjälp av kommunala och privata aktörer. Det bör noteras att Tehy har lovat ÅHS att vid ett katastroflarm återgår Tehymedlemmarna till arbetet. Tehy tar regelbundet in rapporter från de olika avdelningarna vid sjukhuset för att bedöma behovet av skyddsarbete. Hittills har rapporterna visat att livsviktig vård kan ordnas utan att skyddsarbete utförs av Tehymedlemmar. Tehy skulle önska att ledningen för ÅHS skulle ha samma ambitioner beträffande patientsäkerhet under somrarna som nu under en strejk.

Landskapsregeringen vill att Finlands riksdag ska utfärda en tvångslag som inskränker landskapslagen om tjänstekollektivavtal. Från Tehys sida tycker vi att det är förvånande att landskapsregeringen vill att riksmyndigheter ska ingripa för att ändra landskapslagstiftningen. Det skulle vara mycket bättre om landskapsregeringen skulle vilja föra en dialog med den egna personalen i stället för att försöka få riksmyndigheterna att tvinga tillbaka vårdpersonalen till ÅHS mot deras vilja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.