Riksförlikningsmannen besökte Åland

Riksförlikningsman Anu Sajavaara (i blå skjorta lite till höger om bildens mitt) besökte Åland den 17 augusti och fick information om bl.a. offentliga sektorns avtalsparter. Att skapa personliga kontakter kan vara till nytta vid medling av eventuella blivande arbetsstrider.

Tehys representanter Pirjo Åkerblom och Erkki Santamala längst till vänster., sedan Terese Åsgård från ÅHS, Jesper Strandvik från Kommunala avtalsdelegationen, Marie-Susanne Stenwall från TCÅ (delvis skymd), Ålands förlikningsman Jukka-Pekka Tyni, Gun Nordqvist-Alm från FOA-Å, Johan Ramsland från ÅTFC, riksförlikningsman Anu Sajavaara, längst fram Sara Alopaeus från TCÅ, Tiina Robertsson från Ålands landskapsregering, Evelyn Joelsson-Påvals från FOA-Å samt Maria Hagman och Kimmo Mattsson från Akava-Åland.