Vi har krävande arbeten. Ge oss rättvisa löner!

Våren 2014 förhandlar Tehy med landskapsregeringen om vilka löner det ska vara från och med den 1 april 2014. Vi begär att vårdpersonalen ska få löner som motsvarar utbildningens längd, arbetets svårighetsgrad, det stora ansvaret för andra människors hälsa och välbefinnande, den tuffa arbetsmiljön och kraven som ställs på oss i våra arbeten.

Vi tror att det är till nytta för ålänningarna att stärka vårdsektorn genom att ge en skälig lön till dem som sköter förlossningar, lägger om sår, undersöker laboratorieprover, utför röntgenundersökningar eller tröstar unga cancersjuka som snart ska gå bort.

Avdelningsskötare, barnmorskor, hälsovårdare, sjukskötare, laboratorieskötare, röntgenskötare, fysioterapeuter och ergoterapeuter har högskoleutbildning. I Finland behövs fyra och ett halvt års högskolestudier för att utbilda sig till barnmorska och fyra års högskolestudier för att utbilda sig till hälsovårdare. Av avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare krävs inte bara en högskoleexamen inom hälso- och sjukvårdssektorn utan dessutom sextio högskolepoäng ledarskap. Högskoleutbildningen måste beaktas i lönesättningen.

Arbetet inom vården är varierat och mångsidigt. Varje enskild person har ett stort antal olika uppgifter att bemästra. Vårdpersonalen behöver vara snabbtänkt och bra på problemlösning samt ha god finmotorik. Eftersom många olika saker ska göras varje dag och mycket händer oväntat, måste vårdpersonalen vara bra på att prioritera och att anpassa sig. Hela tiden blir vårdpersonalens arbete mer avancerat. Maskinerna och apparaterna som vårdpersonalen använder blir mer komplicerade. Ökade krav på vårdkvaliteten gör att vårdpersonalen måste göra allt svårare saker på allt kortare tid. Eftersom förändringar av vårdarbetet är ofta förekommande, måste vårdpersonalen hela tiden vara beredd på att lära sig nya saker. Om du vill veta mer om vårdpersonalens arbetsuppgifter, kontakta Tehys kansli tehy@aland.net så skickar vi material!

Vårdpersonal har ett mycket stort ansvar för andra människors hälsa och välbefinnande. Ett misstag vid t.ex. en förlossning eller vid dosering av medicin kan leda till svår och obotlig skada. Ett felaktigt uttryckssätt kan vara förkrossande för en människa i kris. Därför behövs skicklig vårdpersonal.

Den som ska kunna utföra ett bra arbete inom vården måste ha hög social kompetens, kunna samarbeta med ett stort antal kollegor på olika avdelningar och andra inrättningar eller myndigheter, vara bra på att ta emot information och att förmedla informationen till andra, kunna leva sig in i vad andra människor känner samt vara engagerad och bra på att entusiasmera andra.

Arbetet inom vården är ofta fysiskt krävande med tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Flera arbetsuppgifter medför risker. Vårdpersonalen kan utsättas för blodsmitta eller annan smitta. Inandning av farliga kemikalier förekommer. Arbetet inom vården är också mentalt krävande eftersom det ofta innebär att ta hand om människor som befinner sig i mycket svåra situationer. Obehagliga synintryck förekommer. Vårdpersonalen ska kunna klara av att ta hand om svårt sjuka eller skadade, döende eller döda, drogpåverkade, dementa eller våldsamma personer på ett lugnt och trevligt sätt. Våra lönekrav går ut på att en skälig lön ska ges för ett tufft arbete som inte vem som helst skulle klara av.

Vårdpersonalen älskar sitt yrke, som går ut på att hjälpa andra människor, men samtidigt tycker vi att anställningsvillkoren borde bli bättre. Dagens lönesättning beaktar inte att vårdarbetet är avancerat och krävande. Vi vill påpeka att både åländsk lagstiftning och EUs regelverk innehåller krav på jämställdhet och lika lön för likvärdigt arbete. Vi hoppas att landskapsregeringen ska inse att det är nödvändigt med en satsning på jämställdhet, rättvisa löner och god vård.

Fler än hundra Tehy-medlemmar på ÅHS har svarat på enkätfrågor om arbetsuppgifter, arbetsmiljö och ansvar. Stort tack till er! Om du är tehymedlem på ÅHS och skulle vilja fylla i enkäten, kontakta gärna Tehys kansli, tehy@aland.net !

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.