Tehys svenska avdelning håller medelmskväll den 26.4.2016

Skolningen ”Rent spel” hålls på hotell Park Alandia.

Sista anmälningsdag är den 17.4.2016 klo 16:30

Du anmäler dig via Tehys medlemssidor.

Som föreläsare fungerar Inka Ukkola, TJS utbildningscentral
Under medlemskvällen tar vi en titt på vad som är osakligt bemötande och vad som inte är det. Vi bekantar oss med metoder med vilka man kan förebygga arbetsplatsmobbning. Vi lär oss vad man kan göra om man upplever sig som offer för mobbning. Hurdant stöd kan en kollega eller arbetarskyddsfullmäktige ge? Hur kan en förman klara ut konflikter?
 Har du frågor gällande skolningen kan du skicka email till adressen svenskinfo@tehy.fi