Tehys fackavdelning på Åland r.f. väljer ordförande till mandatperioden 2018-2019

Valet som ska hållas på vårmötet 25/4 2018 gäller ordförande för 2018-2019. Styrelseledamöter för 2017- 2019  är viceordförande  Pirjo Åkerblom, Gudrun Gudmundsen, Katinka Holmström, Hannu Maaranen, Ulrika Clemes, Kicki Söderqvist, Yvonne Skaglund och Jaana Kumpula. Samt suppleanter Erika Norell Eriksson, Mikael Eriksson, Nina Erikslund och Ulrika Karlsson.

VILKA KAN RÖSTA I VALET?

De som har rätt att rösta i valet är fackavdelningens medlemmar som har betalat medlemsavgift och finns med i vallängden samt är närvarande vid vårmötet. Om du vill kontrollera att du finns med i vallängden, kan du titta på vallängden på följande platser: Hälsocentralen i Godby, Godby Center, hos förtroendeman Katinka Holmström måndag-torsdag 26-29/3 eller på fackavdelningens kansli Norra Esplanadgatan 4B onsdag 28/3 8-12 (OBS nytt ställe, GE-huset). Om du inte kan kontrollera vallängden själv, så kan du ge en annan person en skriftlig fullmakt att kontrollera att du finns med i vallängden.

Om du anser att du felaktigt har utelämnats från vallängden, kan du göra ett skriftligt rättelseyrkande som du skickar till medlemssekreteraren Hannu Maaranen på adressen hannu.maaranen@gmail.com eller till kansliet senast fredagen den 6/4 2018. Fackavdelningens valnämnd gör en prövning av ditt rättelseyrkande senast tio dagar före valet.

VILKA GÅR DET ATT RÖSTA PÅ?

För att det ska gå att rösta på en person behöver den personen först ha blivit nominerad av någon. En blankett för nominering bifogas. För att kunna nominera en kandidat till ordförandeposten måste du vara röstberättigad till valet.

Den som du nominerar ska vara medlem av fackavdelningen och ha betalat medlems­avgift. Du kan bara nominera en enda person. Att nominera sig själv är inte tillåtet. Nomineringsblanketten ska vara Katinka Holmström tillhanda senast onsdagen den 11/4 2018 på adressen katinka.holmstrom@ahs.ax eller Katinka Holmström, Haga Ringväg 12, 22320 Ödkarby.

Kandidaterna som det går att rösta på i ordförandevalet kommer att finnas på fack-avdelningens hemsida, www.tehy.ax samt på Facebook fredagen den 24/4 2018.

VILKA SKÖTER VALET?

Styrelsevalet sköts av fackavdelningens valnämnd som består av Katinka Holmström (ordförande), Ulrika Clemes och Nina Erikslund.

Tehys fackavdelning på Åland r.f.

Norra Esplanadgatan 4B

22100 Mariehamn