Stöd för medlemmar som deltar i lagtingsval

Illustrationen är lånad från hemsidan val.ax -jättebra hemsida om du letar efter basfakta om åländska val!

Fackavdelningens styrelse har bestämt att understöda sina medlemmar som kandiderar i lagtingsvalen i höst med 100 euro per person. Ett villkor för beviljat stöd är att kandidaten måste ha varit medlem i minst ett halvår.

Skriftliga fritt formulerade ansökningar kan skickas till tehy@aland.net . Från ansökan måste framgå kandidatens namn, parti och partiets bankkontonummer. Obs: understödet måste betalas via partiet som kandidaten företräder, annars tolkas penningbeloppet skattemässigt som löneinkomst.