Statens avtal nära allmänna linjen

Statens tjänstemän och anställda har ett nytt tvåårigt avtal. Avtalet omfattar första året en allmän löneförhöjning 1,00% + 0,60% som man fördelar lokalt på ämbetsverken. Andra året är siffrorna 1,10% plus 0,75% ämbetsverkvis. Förhöjningarna görs både i grundlönen och i den uppgiftsbaserade lönedelen.

I januari 2019 betalas därutöver en engångssumma som är 9,20% av månadslönen. Summan är ett resultat av fackförbundens krav för en kompensation för nedskärningar i semesterpenningen, fast arbetsgivarsidan ogärna kallar den så.

Tehyiter som omfattas av det statliga avtalet arbetar bl.a på fängelser, mentalsjukhus och inom försvarsmakten. Tehy representeras i förhandlingarna av samarbetspartnern Pardia.