Skolningar på svenska 2018

Tehys svenska skolningskalender för år 2018 börjar ta form. Dessa kurser är främst riktade för fackligt engagerade:

Bilden är från Tehys förtroendemannaskolning för statligt anställda hösten 2017. Pirjo Åkerblom från Åland närmast kameran till vänster.

Fungerande styrelsearbete I, Helsingfors 16.-17.2

Fungerande styrelsearbete II, Helsingfors 27.-28.4

Lokala intressebevakningsdagar, Åland 17.-18.4

Lokala intressebevakningsdagar, Helsingfors 28.-29.11

Förtroendemannakurs i tre delar:

Del I Helsingfors 22.-24.1, del II 21.-23.5 och del III 1.-3.10

Närvårdardagarna, Tammerfors 9.-10.11

Privata sektorns dagar, Helsingfors 16.-17.11

Mer info om kurserna publiceras senare här  (länken går till Tehys medlemssidor och kräver inloggning)