Nya styrelsemedlemmar på höstmötet

Efter höstmötet ordnades lotteri. Till vänster Katinka Holmström och till höger Pirjo Åkerblom.

Åsa Larson och Alexander Båsk Hellström har valts till Tehy Ålands nya styrelsemedlemmar på fackavdelningens höstmöte. De ersätter Yvonne Skaglund och Ulrika Clemes som båda slutat på egen begäran.

Styrelsen har också två nya suppleanter, Gerd Vikström och Anne-Sophie Juslin.

Fackavdelningen höll höstmöte på Kyrkby högstadieskola den 11 december. Totalt 43 medlemmar närvarade. Mötet godkände bl.a. verksamhetsplanen och budgeten för nästa år.