Kontoret stängt vecka 4

På grund av arbeten som begränsar framkomligheten i GE-huset jobbar jag på distans 25.-29.1. Dessutom deltar jag i en Teams-skolning to-fre så jag har knappast möjlighet att svara i telefon. Mejla till tehy@aland.net så når du mig säkrast /Erkki