Kontoret stängt pga pandemin

Jag jobbar på distans tillsvidare och besöker kontoret på GE-huset endast när läget så kräver. Du når mig via tehy@aland.net och  tel. 040 754 1849 /Erkki