Kontoret är på höstlov

Kontoret är bemannat nästa gång måndag 24.10. Ta kontakt med förtroendemännen i brådskande ärenden!

Pirjo Åkerblom 050-577 0315

Katinka Holmström 0457-313 5203

Erica Norell-Eriksson 0457-382 3018