God Jul och Gott Nytt År!

Kontoret håller öppet igen från och med 4.1 om pandemiläget så tillåter. Mejla till tehy@aland.net så återkommer jag när jag läser mejlen igen.

Styrelsen har sitt nästa möte 14.1. Vi tackar alla våra samarbetspartners för det gångna året!