Förbudet mot att byta arbetsskift avbryts

Det förbud mot att byta arbetsskift som Tehy utlyste den 22.oktober för sina medlemmar avbryts omedelbart.