Extra infomöte 17.5 kl 18 i KHS matsal

Hej, det har varit tyst på infofronten men förhandlingarna med landskapet pågår. Vi har fått mycket kritik för vår ”mediekampanj” från avtalsparterna. Det finns nämligen en paragraf i huvudavtalet att parterna har tystnadsplikt under pågående förhandlingar. Därav munkavlen, det gynnar inte vår sak att retas ytterligare just nu.
Därför har vi bokat Kyrkby högstadieskolas matsal nästa veckas torsdag kl 18. Ni som har möjlighet och vill veta mer om hur sakerna framskrider (eller inte framskrider) är välkomna till att diskutera.
Ingen förhandsanmälan, ingen matbjudning, medlemskapet kontrolleras vid ingången som förra gången. Inbjudan sker här och nu samt via fb och mejl till ÅHS:are, inga tidningsannonser den här gången.
Vi ses!