ÅHS har arbetarskyddsval

Ålands hälso- och sjukvård förrättar ett arbetarskyddsval för valet av arbetarskyddsfullmäktige, två vice arbetarskyddsfullmäktige och därtill sex medlemmar till arbetarskyddskommissionen för mandatperioden 01.01.2024-31.12.2027.

Rösträtt har alla som vid valtidpunkten har ett tjänsteförhållande i Ålands hälso- och sjukvård. ÅHS ledningsgrupp och arbetarskyddschefen anses vara arbetsgivarrepresentanter och deltar därför inte i valet. Alla röstberättigade är också valbara.

Det är fritt att ställa upp kandidater i arbetarskyddsvalet. Alla anställda och de organisationer som företräder dem får ställa upp kandidater i valet.

Blankett för kandidatnomineringen (kandidatens samtycke) fås av valnämndens ordförande per e-post: tove.hjelt-fri@ahs.ax. Blanketten skickas till valnämnden Tove Hjelt-Fri/intern postbox 57. Tiden för kandidatnominering är 27.11-11.12.2023 till kl. 12.00.
Om det inte ställs upp fler kandidater inom utsatt tid än det antal som ska väljas, anses valet vara ett sämjoval. Om antalet nominerade överstiger antalet lediga platser förrättas ett val under vecka 51. Röstberättigade har möjlighet att lägga sin röst i en valurna:
-Utanför ÅHS matsal på måndag den 18 december och onsdagen den 20 december kl. 10.30-14.00
– Hälsocentralen i Godby måndagen den 18 december kl. 14-15
– Jomala hälso- och sjukvårdmottagning onsdagen den 20 december kl. 9.00-10.00