MANIFESTATION

Tisdag 6.2. kl. 16.30 på Självstyrelseplatsen

Stora förändringar är på gång på arbetsmarknaden. Som medlem kan du bli drabbad av försämringarna både direkt och indirekt. Med egen förhandlingsrätt inom offentlig sektor på Åland behöver vi påminna politikerna om att vi väljer vår egen väg framåt på Åland.

Arbetsmarknadsmodeller ska inte regleras i lag! Parterna ska genom förhandlingar komma till resultat! Att begränsa strejkrätten och sätta tak på löneförhöjningar skulle rubba balansen mellan avtalsparterna.

Finlands regering vill ytterligare införa en första obetald sjukdag, göra kraftiga försämringar i den inkomstrelaterade dagpenningen och slopa alterneringsledigheten m.m.

Vi stöder våra fastländska centralorganisationer!

Manifestationen sker utanför arbetstid.

#trygghetiarbetslivet