Tehys kontor flyttar

 

Tehys fackavdelning på Åland flyttar från Fabriksgatan till mer ändamålsenliga utrymmen i GE-huset (Norra Esplanadsgatan 4B, första våning, Mariehamn). Flytten sker på fredag 2.mars. När det finns ett omfattande arkiv att packa ner och upp igen, har jag begränsade möjligheter att träffa er och svara på era frågor några dagar före och efter. Verksamheten rullar på som vanligt igen mot slutet av vecka 10.

Kontoret är stängt vecka 8

hdr

Jag är på vintersemester 19.-23.2. I akuta ärenden kontakta ÅHS förtroendemannakansli, tehy@ahs.ax. I övriga ärenden, skicka mejl till tehy@aland.net så återkommer jag när jag är tillbaka.

Fackavdelningen har nästa styrelsemöte 14.mars. Ifall du har ett ärende som ska tas upp där, meddela om det senast en vecka i förväg. Vårmötet kommer att hållas 25.april på Kyrkby högstadieskola, mer info kommer när programmet fastspikas.

Statens avtal nära allmänna linjen

Statens tjänstemän och anställda har ett nytt tvåårigt avtal. Avtalet omfattar första året en allmän löneförhöjning 1,00% + 0,60% som man fördelar lokalt på ämbetsverken. Andra året är siffrorna 1,10% plus 0,75% ämbetsverkvis. Förhöjningarna görs både i grundlönen och i den uppgiftsbaserade lönedelen.

I januari 2019 betalas därutöver en engångssumma som är 9,20% av månadslönen. Summan är ett resultat av fackförbundens krav för en kompensation för nedskärningar i semesterpenningen, fast arbetsgivarsidan ogärna kallar den så.

Tehyiter som omfattas av det statliga avtalet arbetar bl.a på fängelser, mentalsjukhus och inom försvarsmakten. Tehy representeras i förhandlingarna av samarbetspartnern Pardia.

 

 

Kommunala sektorn i Finland nära avtal

Kommunala sektorn i Finland har ett förhandlingsresultat. För att träda i kraft, måste alla avtalsparter godkänna det först. Tehys fullmäktige sade ja redan igår kväll, men t.ex. JHL har fullmäktigemöte först om en vecka.
Avtalet är tvåårigt och ger en allmän löneförhöjning på 1,25% (minst 26e/mån) i maj. I början av år 2019 fördelas en justeringspott på 1,2%. En annan allmän höjning på 1% träder i kraft i april -19.
Dessutom betalas en engångssumma 260e i januari -19 som kompensation för nedskärningar i semesterpenningen. Att få till denna summa tycks ha varit en vass sten i skon för arbetsgivarsidan.

På grund av självstyrelsen har resultatet ingen direkt verkan på Åland, men ger riktlinjer till våra kommande förhandlingar.

Övertidsblockad över på privata sektorn

Kollektivavtalen för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen och Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS upphörde att gälla 31.1.

Uppdatering: parterna har nått en förhandlingsresultat och övertidsblockaden upphör vecka 9.

I förhandlingarna strävar organisationerna efter betydande löneförhöjningar. Dessutom vill man begränsa användningen av nollavtal samt förbättra reglerna för arbetstid och lönesättning. Inom den privata socialservicebranschen strävar man också efter ett löneprogram som ska jämna ut löneskillnaden i förhållande till lönerna inom kommunerna. Eftersom de centrala målen inte har gått framåt i tillräcklig grad i förhandlingarna utlyser Tehy, Tjänstemannaförbundet ERTO rf, Finlands och SuPer ett förbud mot övertid och skiftesbyten som gäller på alla arbetsplatser som omfattas av avtalen i fråga.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten träder i kraft torsdagen den 8 februari kl. 7. Under förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten kommer ERTOs, SuPers och Tehys medlemmar inte att arbeta övertid eller byta skiften. I övrigt kommer fackförbundens medlemmar att sköta sina arbetsskiften normalt.

Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten är en laglig arbetskonfliktåtgärd. Totalt nästan 100 000 personer arbetar inom denna bransch.

Kollektivavtalet för den privata social- och hälsoservicebranschen tillämpas bland annat på arbete på läkarcentraler, inom företagsvården och munhälsovården, inom äldrevården och småbarnspedagogiken samt arbete med rehabiliteringspatienter inom mentalvården och ungdomar.

ERTO, SuPer och Tehy bildar tillsammans en förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen som förhandlar om kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.