Kategoriarkiv: Okategoriserade

Trevlig sommar önskar Tehy!

Kontoret i Mariehamn håller semesterstängt från midsommaren till den 7 augusti. I icke-brådskande ärenden kan du mejla tehy@aland.net så återkommer vi när kontoret är bemannat igen.

Fackavdelningens styrelse har möte nästa gång den 25 augusti. Initiativ som ska behandlas av styrelsen ska skickas till tehy@aland.net senast en vecka innan.

På ÅHS når du våra förtroendemän på mejladdressen tehy@ahs.ax. Enligt gällande semesterplanering finns åtminstone en förtroendeman på plats sommarens alla veckor, men t.ex. sjukledigheter kan leda till avbrott när färre än vanligt är på jobb.

På Medimar nås Tehys förtroendeman på adressen kiki.adamczak@medimar.ax.

Hos rikets Tehy är det händigt och datasäkert att ta kontakt via e-tjänsten på hemsidan tehy.fi: välj svenska som språk -> E-tjänster -> Logga in i E-tjänster. Om man ringer centralbyrån finns det en risk att den som svarar inte kan svenska eller inte är insatt i åländska särbestämmelser. Inom privata sektorn gäller för det mesta rikets regelverk men på den offentliga sektorn tillämpas självstyrelsens egna avtal.

I medlemsärenden har rikets Tehy telefonnumret +358 9 5422 7200 och linjen är bemannad må, ti och to kl 9-14.

I avtalsärenden och i arbetsrättsliga frågor har rikets Tehy telefonnumret +358 9 5422 7100 och linjen är bemannad må, ti och to kl 9-14.

De finska facken har en gemensam sommarjobbarinfo på numret 0800 179 279, öppet må-fre kl 9-15. Också sommarjobbarinfos hemsida https://www.kesaduunari.fi/svenska innehåller nyttig info för sommarvikarier på svenska.

Tehys fackavdelning på Åland önskar alla en trevlig sommar!

Trevlig Påsk!

Så här såg strejkklädseln ut vid Tehys strejk på Åland 2014. Styrelsen för Tehys fackavdelning på Åland r.f. vill med bilden ge sitt fulla understöd för den pågående strejken i riket och önska alla en Glad Påsk! På bilden från vänster Katinka Holmström, Erica Norell-Eriksson, Åsa Larson, Jaana Kumpula och Pirjo Åkerblom.

Kontoret håller stängt över påsken och är bemannat igen på onsdag 20.4. Nästa styrelsemöte äger rum 17.5, ta kontakt senast en vecka innan om du har förslag till styrelsen.

Strejk i sex sjukvårdsdistrikt

Tehy och Super har inlett en strejk i riket idag. Strejken pågår i sex sjukvårdsdistrikt, bland annat i Egentliga Finland och Helsingfors-Nyland (HUS). Strejken pågår i två veckor och berör 26 000 vårdanställda.

Just ny finns det mycket knappt med info om strejken på svenska i Tehys kanaler. Tyvärr har en del av våra medlemmar, åtminstone kommunalt anställda, fått sms och mejl enbart på finska, jag har skickat feedback om det. På Åland fortsätter vårdpersonalen att arbeta som vanligt. Strejken riktar sig mot rikets sote-avtal och på den åländska offentliga sektorn gäller egna kollektivavtal.

Om vårdstrejken i Finland inte leder till resultat utvidgas den till totalt 13 sjukvårdsdistrikt och ca 40 000 vårdanställda om två veckor. Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal pågår under ledning av riksförlikningsmannen. Strejkledningen har beviljat skyddsarbete men i mycket mindre omfattning än vad arbetsgivarsidan hade hoppats på. Det pågår en diskussion i riksdagen ifall strejken borde begränsas med lagstiftning.

Vid sidan av strejken har Tehy och Super utlyst en blockad mot övertidsarbete och skiftesbyten som gäller all kommunal vårdpersonal i riket (men alltså inte Åland).

Klicka här för att se Svenska Yles nyheter om strejken.

Ingen strejk aktuell på Åland

Tehy och Super har varslat om strejk i riket. Strejkvarslet gäller sex sjukvårdsdistrikt och det kommunala sote-avtalet i Finland. Kommunala avtal slutade att gälla i riket i slutet av februari så just nu råder ett avtalslöst tillstånd.

Strejken planeras att inledas den 1 april. Ursprungligen skulle strejken böra den 18 mars men arbets-och näringsministeriet har bestämt att flytta strejken med två veckor. Också andra fack som Juko och JHL planerar strejker i Finland men dessa berör inte alls Tehys medlemmar. Förhandlingar pågår på riksförlikningsmannens byrå.
På Åland finns ett eget kommunalt arbets- och tjänstekollektivavtal och det fortsätter att gälla till slutet av mars. Det som gäller i Finland gäller alltså inte på Åland om det inte uttryckligen meddelas om annat.
Våra kommunala medlemmar på Åland har tyvärr fått felaktig info via sms från riket – dessutom på finska så alla har inte kunnat läsa meddelandet.